Onze Partners

De materialen die we gebruiken zijn ontwikkeld door The Lean Six Sigma Company, en Minitab. Beide zijn van toegevoegde waarde voor inrichting en verfijning van bedrijfs- en afdelingsdashboards.

Advance Reports

Onder Advance reports scharen we de ‘cockpit’, of het ‘dashboard’ met daarin de cruciale verbeterelementen voor de korte- en middellange termijn. Zij zijn de key in het groeien in je bedrijfsdoelstellingen, en graag helpen we je die zo goed mogelijk te kiezen en in te richten.

Reports Analyst

Onze data analist zal door gebruik te maken van Minitab diverse hypotheses testen:

  • valideren grondoorzaken
  • effecten interpreteren
  • interpreteren normaliteit
  • relevantie bepalen van de afwijkingen
  • Verschillen interpreteren

Als je in de ‘waan van de dag’ bent, is er regelmatig weinig zicht waar de kern van het probleem is. Juist daar kunnen we data laten spreken. Het interpreteren van de uitkomsten doen we samen, en laat zien of een probleem het werkelijke probleem is.

Naast de toolbox voor de te gebruiken tools is de mindset voor ‘continuous improvement’ een must. Tijdens de trainingen wordt in verandermanagement veel aandacht gegeven aan het denken in veranderingen.

Tijdens trainingen en coaching wordt bijgestaan in het succesvol inzetten van de Lean en Six Sigma tools, zodat praktisch nut en effect resulteert in kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten voor klant, organisatie en medewerkers.

Waarom kiezen voor L6SigmaCoach

  • Heldere begeleiding en interpretatie
  • kwalitatieve resultaten obv data
  • kwantitatieve opbrengsten tbv organisatie
  • goede support voor het behalen van de doelstellingen
  • Heldere organisatie data inrichting voor analyse

Door het helder inrichten van de data is het in één oogopslag duidelijk wat de trend is, waar de aandachtsgebieden liggen en of we binnen de bandbreedte van onze control charts werken.