Advanced analytics is een paraplu term waarbij diverse subs van analyses kunnen samenwerken in een vorm van voorspellende capaciteit. Advanced analytics maakt gebruik van high-level methodes en tools om trends, campagnes, en gedrag vooraf te kunnen bepalen. Dit  kan doordat organisaties tegenwoordig steeds meer mogelijkheden hebben om advanced statistical models toe te passen, zoals “what-if” calculaties, maar ook mogelijke toekomstige gedragsvariaties te kunnen voorspellen binnen de eigen operaties als wel op markt en gedrag. Een voorbeeld hiervan is het Covid-19 model zoals wereldwijd is toegepast voor lock-down en herstart van het dagelijkse leven.

 

Met Advanced Analytics:

De belangrijke aspecten zijn ‘predicitive data analysis’, ‘big data’ analyse en ‘data-mining’. Advanced analytics omvat al deze types op verschillende momenten.

 

 

 

Ontwikkel je Strategieen

Data mining is de sleutel voor advanced analytics, en komt vanuit het ERP of CRM systeem in je organisatie als raw data-basis dat gebruikt wordt bij de big data en predictive analytics. Big data analytics worden gebruikt bij het opsporen van kruisverbanden tussen datapunten en zorgt voor inzicht en connectiviteit tussen data punten en data sets en opschoning.

 

Ontwikkel Bedrijfsdoelstellingen op de lange termijn

Uiteindelijk zal de geschoonde data in de predictive analytics ge- extrapoleerd gebruikt worden om voorspellingen vanuit de data te maken over toekomstige activiteit, trends en (consumenten) gedrag.

post-three

Advanced Analytics Supports Better Decision Making

Advanced analytics kent ook nieuwere technologieën zoals machine-learning en artificial intelligence, semantisch analyse, visualisaties, en ook neurale netwerken. In de L6SigmaCoach is nog weinig ervaring met verzamelen, maar wel met het analyseren.  Samengevat zijn ze ter ondersteuning van de Minitab data analyse software om een accurate en betrouwbare voorspelling neer te zetten voor het business canvas van jouw organisatie.