Corporate finance is een onderdeel van je merkenwaarde. Om de ondernemingsfinanciering gezond te hebben is het cruciaal om vast te stellen of je processen optimaal ingesteld zijn. Wordt er voldaan aan de klantenwensen en eisen, leveren we een duurzaam toegevoegde waarde? Passen de ideeën in de voortgang van de bedrijfsvoering? Waarvoor dient er financiering aangetrokken te worden? Wat is het beeld van ons bedrijf in de wereld? Pas de verbeterde bedrijfsvoering zoals beoogd in een gezond financieel plaatje.

Advanced Analytics

Aan de hand van de aangedragen kerncijfers kan mede de richting van verandering worden ingezet. Graag helpen we de richting te bepalen.

Financial Solution

Iedere verandering kent een financieringselement. In ieder projectplan zit een uitgewerkte business case.

Financial Planning

We creëren korte en middellange doelstellingen voor afdelingen en bedrijfsbreed. Monitoring geschiedt middels overeengekomen investeringsvoorstellen in monitoringsdashboards.

Advanced Strategy

Keuzes in de financieringsstrategie liggen bij het bedrijf: adviezen voor korte – of lange termijn financiering worden in de projecten weergegeven.

Waarom voor ons kiezen

Bedrijven die begeleiding hebben gekregen, waar directie en management resultaten zien van de activiteiten, waar medewerkers getraind zijn in het gestructureerd uitvoeren van Lean en Six Sigma activiteiten zien een solide bedrijfsvoering ontstaan, met slagkracht en flexibiliteit om de klanten te bedienen.