Bij een logistiek expert in het zuiden des lands werd er veel tijd verloren met het wegzetten en ophalen van de goederen. Technisch gezien werd er gevraagd om 26 LPH (local visits per hour) / 348 UPMH Units per ManHour. Actueel was op het moment 17 LPH/226UMPH, ofwel een verschil van 35%.

Wat waren de echte oorzaken, en waarom kon dat niet simpel aangepakt worden? Een medewerker die de Green Belt training heeft gevolgd, wordt gevraagd door de procesverantwoordelijke om met deze casus zijn Green Belt praktijkcertificaat te halen. De succesvolle aanpak leidt tot een besparing van EUR220.000,- op jaarbasis op de eerste locatie, en de Praktijkcertificatie is binnen 6 maanden gerealiseerd.

Belangrijke elementen die tot successen leidde was de ondersteuning van het management. Die gaf tijd om het project te realiseren, samen met de betrokkenen van de betreffende afdelingen.  De Green Belt pakte de koe bij de horens door alle stakeholders in het proces te bepalen en daarop de communicatie in te richten. Verder werden spelers bij elkaar gebracht om een een situatie analyse uit te voeren. Hierbij werden alle verspillingen, wachttijden en fouten geïnventariseerd en gecategoriseerd. Hieruit kwamen de belangrijkste factoren naar voren en werden verbanden gelegd tussen belangrijke en onderliggende problemen. Door daarop de verbeteringen in te zetten, kreeg de Green Belt de handen op elkaar van de betreffende medewerkers om volledig mee te werken. Immers, hun leven werd gemakkelijker doordat er minder fouten en onduidelijkheden waren. Het resultaat werd in de groep met nevenvestigingen gedeeld en ook daar zijn de veranderingen doorgezet.

Lessons learned voor de Green Belt

Blijf niet te lang staren naar details, neem sneller beslissingen.

Creëer snel commitment bij de betrokken personeelsleden en maak ze trots en betrokken medewerkers in het project.

Zorg voor een juiste verhouding in duidelijkheid: Deel op de juiste wijze gedegen informatie met de shareholders, en bereid je voor op hun goede vragen.

Bedrijfsstrategie

Meerdere projecten lopen in de diverse afdelingen.

  • Hou dagelijks stand-ups.
  • Ondersteun om de kortetermijn doelstellingen te behalen.
  • Adresseer de juiste belemmeringen en laat ze met voortvarendheid aanpakken.
  • Betrek en maak de toeleverancier deel van je proces aanpak.

0 Replies to “Succesvol groeien in zaken.”

  1. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

Geef een reactie

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*