Service Overview

L6Sigmacoach ondersteunt in het formuleren van de oplossingsrichting, door gebruik te maken van Lean en SixSigma waarmee een direct voordeel gehaald kan worden in organisatie verandering en innovatie. We worden er blij van als mensen in hun bedrijfsvoering de juiste dingen doen, en het bedrijf kan opstomen in de goede richting.

Kernwoorden hierin zijn:

 • Ijking visie en Strategie
 • efficientie en effectiviteit verbeteren
 • organisatie advies om de verandering te kunnen bewerkstelligen
 • schaalvergroten in bestaande en nieuwe markten
 • Begeleiding bedrijfsverkoop
 • Lagere risico's, spreiding.
 • Hogere omzet
 • hogere winst, hogere verkoopprijs
 • hogere onafhankelijkheid
 • betere bedrijfswaarde

Business Analytics

Middels een business canvas gaan we aan de slag om de groeifactoren te analyseren. Doel hierin is om evenwichtige groei te laten ontstaan in die sectoren die relevant zijn voor de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld groei in aantal campagnes of afzet kanalen; evenwichtige groei in orders per klant, producten per order, prijs in relatie tot product en de relatie verbetering met je klanten.

Business Solution

We willen van de ‘overlevingsstand’ overstappen in een goed-leven stand.

Best Consulting

We willen practische support krijgen met uitstekende resultaten

Corporate Solution

We willen resultaten die -goed gedragen, ons brengen tot goede resultaten.

Competitor Research & Analysis

Daar waar mogelijk kan er marktonderzoek ingekocht worden om te bepalen hoe er gepresteerd wordt ten opzichte van onze mededingers. Een tweede en wellicht betere is het inrichten van effectief en efficiënt onderzoek om resultaten te gebruiken voor succes.

 

 • een goede marketing strategie verdubbelt je omzet
 • Focus: wat doen we wel en wat niet
 • Samenhang, volgorde en inhoud
 • Waarom klanten juist voor jou kiezen
 • Succes van jouw klant is leidend.
 • One
 • Two

Neem contact op met onze consultant om vrijblijvend de vraag waar je mee zit eens  door te spreken, en advies te vragen.

Als het succes van de klant leidend is voor je, is jouw product en proces waardevol. Een business is levensvatbaar als je ‘Customer Value Add’ langdurig meer waarde  toevoegt dan dat het jou door verspilling en interne processing kost.

De echte product en proces kennis van jouw dienst of product ligt in handen van je medewerkers.  Wat er veelal aan schort is een frisse en vernieuwende blik en het inbrengen van een  ‘heilig vuur’ om de verandering effectief en efficient in te zetten. Hiervoor zijn wij, door training en effectieve support.